• TİCARİ ŞİRKETLER HUKUK DANIŞMANLIĞI VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

 • GÜMRÜK ve KAÇAKÇILIK MEVZUATI ve VERGİ HUKUKU

 • İDARE HUKUKU

 • TAŞIMA ve LOJİSTİK HUKUKU

 • ENERJİ HUKUKU

 • İŞ HUKUKU

 • MEDENİ HUKUK

 • MİRAS VE EŞYA HUKUKU

 • CEZA HUKUKU

 • FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUKU

 • AİHM BAŞVURULARI

 • BANKA VE SİGORTA MEVZUATI

 • İCRA HUKUKU

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUK DANIŞMANLIĞI VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

 • Genel olarak şirketlerin her türlü hukuki konularında hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerinin yürütülmesi. Şirket kuruluşu, sözleşme düzenlenmesi, sözleşme danışmanlığı, önleyici hukuk danışmanlığı, uzlaşma, davaların çözümü.

GÜMRÜK ve KAÇAKÇILIK MEVZUATI ve VERGİ HUKUKU

 • İthal ve ihraç edilen emtiaların vergilendirmesinde ortaya çıkan idari ve hukuki ihtilaflarn çözülmesi ve davalar,
 • Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ortaya çıkan sorunların özel, idari ve ceza hukuku bakımından çözülmesi,
 • İthalat ve İhracatta Gümrük Beyannameleri nedeniyle yaşanan idari ve hukuki vergi ve para cezası sorunlarının çözülmesi,
 • Gümrük Müşavirliklerinin yaşadığı vergi ve idari ihtilafların çözümlenmesi ve davalar
 • Mali mevzuat dahilinde vergilendirmeye ilişkin tüm vergi ihtilafları ve vergi davaları.
 • Gerçek ve Tüzel Kişilere Vergi Mevzuatı alanında ihtilaf öncesi önleyici ihtilaf sonrası çözümleyici hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması.

TAŞIMA ve LOJİSTİK HUKUKU

 • Taşıma hizmeti ve antrepo kurulması için gerekli lisansların ve izinlerin alınması, bu konulara ilişkin ihtilafların ve davaların çözümü,
 • Sözleşmeden doğan zarar ve gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflarda  hukuki sorunların ve davaların çözümü,
 • CMR ihtilaflarından doğan, Sigorta Hukuku’ndan kaynaklanan hukuki sorunlar ve davaların çözümü,
 • Deniz Ticareti ve Deniz Taşıma işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ihtilaflarda, hukuki sorunlar ve davaların çözümü
 • Bu konularla ilgili önleyici ve çözümleyici hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri. 

ENERJİ HUKUKU

 • Enerji şirketleri arasındaki rekabetten kaynaklanan hukuki sorunlar
 • Enerji şirketleri ve kamu arasındaki idare ve vergi hukukundan kaynaklanan sorunlar
 • Enerji kaynaklarının depolanması, ithalat, ihracatta, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlar
 • Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar
 • Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat

İŞ HUKUKU

 • İşçi ve işveren müvekkillerimize karşı açılan iş davalarında avukatlık hizmetlerinin sunulması.
 • İnsan Kaynaklarıyla koordineli çalışarak ihtilaf  önleyici çözüm sağlamak
 • İşe giriş, çalışma dönemi (işçi sağlığı ve iş güvenliği ve diğer iş yeri uygulamaları), iş akdinin feshinde danışmanlık hizmetleri sunulması

MEDENİ HUKUK

•          Aile Hukukuna ilişkin boşanma, koruma, nafaka, tazminat, velayet, kişisel ilişkilerin düzenlenmesi konularına ilişkin ihtilaflarda çözüm yolları ve davalar
•          Vesayet ve kayyımlık konuları, 
konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

MİRAS VE EŞYA HUKUKU

 • Miras yoluyla intikal eden mallara ilişkin terekenin açılması, veraset ilamı, vasiyetname, mirasın reddi ve sair miras hukukuna ilişkin konu ve davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması.
 • Gayrimenkullere ilişkin mülkiyet ve kullanım haklarına ilişkin ihtilaflar, kamulaştırma, kira, ecr-i misil, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu tescil,terkin işlemleri, gayrimenkul satış,bağış,devir işlemleri,izale-i şuyuu davaları, ipotek işlemlerinin yürütülmesi,

CEZA HUKUKU

Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasına yönelik şüpheli ve sanık müdafiliği ile müşteki ve mağdur vekilliği hizmetleri.

FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUKU

Marka ve sanat eserlerinin korunması, ihlali; taklit mallar nedeniyle oluşan zararlar yönünden müvekkil şirketlerin haklarının korunması için özel ve ceza hukuku alanında avukatlık hizmetleri sunulması

AİHM BAŞVURULARI

Türk Hukuku’nda kanun yollarının tüketilmesinin ardından A.H.İ.M’ne bireysel başvuruda bulunmakta hukuki menfaati olduğunu düşündüğümüz müvekkillerimiz için bu konuda ön çalışma hazırlamak, başvuruda bulunmak ve başvuru sürecini takip etmekteyiz.

BANKA VE SİGORTA MEVZUATI 

İCRA HUKUKU